էնջլա Դեյվիս «Կանայք, մշակույթ, քաղաքականություն»

«Կանայք, մշակույթ, քաղաքականություն» աշխատությունը քաղաքական ակտիվիստ էնջլա Դեյվիսի ելույթների և գրական գործերի հավաքածու է։ Վերջիններս քննում են 90-ականներին ռասայական, սեռական և տնտեսական հավասարության համար մղվող պայքարների արդյունքում ի հայտ եկած քաղաքական և սոցիալական փոփոխությունները։